- Polska już za niecałe 2 miesiące rozpocznie swoją misję i po raz pierwszy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Dzisiejsze spotkanie pozwoli nam wzmocnić współpracę polskiego resortu rolnictwa z Parlamentem Europejskim - powiedział minister, witając uczestników spotkania. Wyraził także podziękowanie przewodniczącemu COM ENVI oraz pozostałym posłom z PE za chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, które pozwolą jeszcze lepiej przygotować się do czekającego nas zadnia.

Minister przedstawił priorytety resortu rolnictwa na okres prezydencji. Dodatkowo poruszył tematy, które podczas polskiej prezydencji będą przedmiotem współpracy COM ENVI PE oraz polskiego resortu rolnictwa.

Przewodniczący COM ENVI zapewnił o gotowości Komisji do ścisłej współpracy z polskim MRiRW. Zaznaczył, że COM ENVI jest jedną z największych Komisji Parlamentu Europejskiego, gdzie procedowana jest największa ilość aktów legislacyjnych w całym PE. Szczególnie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, na mocy którego poszerzono kompetencje legislacyjne PE, niezmiernie ważne jest, aby przyszła współpraca prezydencji z PE przebiegała sprawnie.

Jako największe wyzwanie polskiej prezydencji przewodniczący COM ENVI wskazał prace nad regulacjami dotyczącymi żywności. Podczas wymiany poglądów poruszono także zagadnienia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, jakości produktów rolnych, GMO, wsparcia inwestycji w energię odnawialną na obszarach wiejskich oraz przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. (w tym zazielenianie płatności bezpośrednich oraz kompleksowy i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich). Podobał się artykuł? Podziel się!