W Parlamencie Europejskim w poniedziałek zaplanowano publiczną debatę, zwołaną na wniosek Sawickiego. Jej przedmiotem będą propozycje reformy WPR po 2013 roku, przedstawione 12 października przez Komisję Europejską w postaci pakietu legislacyjnego.

KE w swoich propozycjach zmierza do tego, by odnowiona Wspólna Polityka Rolna po 2013 była bardziej przyjazna środowisku, mniej uciążliwa administracyjnie dla małych gospodarstw. Komisja chce też doprowadzić do zmniejszenia różnic w dopłatach bezpośrednich między krajami. Komisja uważa, że propozycje pozwolą podnieść konkurencyjność rolnictwa oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Europie.

- Taka debata przyczyni się do wypracowania dobrego kompromisu, którego społeczeństwo UE oczekuje od Parlamentu i Rady - powiedział Sawicki. Mają w niej wziąć udział komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos i przewodniczący komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Paolo De Castro, wszyscy ministrowie rolnictwa z państw członkowskich oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego z komisji rolnictwa.

Według Sawickiego, propozycje zapisów prawnych przedstawione przez KE wprowadzają istotne zmiany do funkcjonowania dopłat bezpośrednich po 2013 r. - Zaproponowane rozwiązania będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w UE - podkreślił polski minister. Będą miały też znaczenie dla realizacji istotnych dla Wspólnoty celów - bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonego rozwoju całej Unii.

- Podczas spotkania będziemy chcieli uzyskać odpowiedzi na pytania, czy przedstawione przez KE propozycje spełnią oczekiwania, czy poprawią konkurencyjność europejskiego rolnictwa na świecie i czy dają szanse na rozwój europejskiego modelu rolnictwa - powiedział Sawicki.

Zapowiadana reforma WPR jest potrzebna Europie, by odpowiedzieć na wyzwania, jakie staną w najbliższym czasie przed rolnictwem europejskim - zaznaczył minister. Będą one jednak powodować określone skutki finansowe dla rolników z różnych sektorów produkcji rolnej.

Minister zaplanował kolejne debaty o zmianach w WPR - z udziałem organizacji rolniczych i pozarządowych (23 listopada) oraz z udziałem świata nauki, ekonomistów rolnych i instytutów naukowych (7 grudnia). Oba spotkania mają się odbyć w Brukseli. Debatę nad zmianami WPR polska prezydencja ma przeprowadzić podczas rady ministrów do spraw rolnictwa i rybołówstwa w połowie grudnia.

Podobał się artykuł? Podziel się!