W konferencji uczestniczyło kilkuset członków Związku. Obecni na niej byli także przedstawiciele zakładów przetwórstwa mlecznego, politycy i urzędnicy administracji publicznej.  

Minister Sawicki w swoim wystąpieniu podkreślił, że uznaje zaproponowaną przez KE reformę WPR za daleko niewystarczającą, by sprostać wyzwaniom stojącym przed europejskim rolnictwem. Zdaniem ministra obecny system płatności bezpośrednich jest jednym z głównych źródeł zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Polska propozycja reformy, zaprezentowana przez ministra Sawickiego, zakłada prosty i przejrzysty schemat WPR: I filar stanowiący wsparcie dla rolników „poprawnych" tzn. tych którzy wypełniają wymogi wspólnotowe w ramach wzajemnej zgodności, uzupełniony o dopłaty dla ONW i obszarów cennych przyrodniczo oraz II filar dla rolników „aktywnych" tj. tych którzy rozwijają aktywnie swoje gospodarstwa i realizują aktywnie nowe cele wspólnotowe.

Minister wezwał uczestników konferencji do podjęcia próby przekonania polityków niemieckich, że warto dążyć do głębokiej, odważnej reformy i wzmocnienia II filaru WPR, z którego mogłyby być finansowane projekty m.in. z zakresu modernizacji gospodarstw i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie czy też funkcjonowania organizacji międzybranżowych na rynku mleka. Zniesienie kwotowania mleka jest wg. ministra Sawickiego równoznaczne z rezygnacją ze sprawdzonego, niekosztownego instrumentu w sytuacji, gdy nie zostaje on zastąpiony równie skutecznymi narzędziami stabilizującymi europejski rynek mleka. Minister przypomniał, że stanowisko w zakresie utrzymania kwot mlecznych po 2015 r. jest konsekwentnie prezentowane przez polskich producentów mleka, polskie organizacje reprezentujące sektor mleczarski oraz przez polski rząd. 

- Z ubolewaniem stwierdzamy, że w naszych staraniach nie mamy wsparcia ze strony innych państw członkowskich czy europejskich organizacji rolniczych - powiedział minister Sawicki.

Wystąpienie Ministra spotkało się z dużym aplauzem ze strony uczestników konferencji.