- Zdajemy sobie sprawę z tego, że ze względu na aktualną sytuację gospodarczą wszyscy musimy zacisnąć pasa.  Przedstawiony budżet jest jednak niewielki, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wyzwania stojące przed rolnikami z UE. Już teraz rolnicy muszą radzić sobie z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi oraz wahaniami rynków. Będą oni musieli dostosować swoją produkcję do długoterminowych zmian klimatu, co będzie się wiązało z zastosowaniem nowych technik oraz zwiększonymi inwestycjami. Biorąc pod uwagę zwiększające się zapotrzebowanie na żywność, koniecznie należy utrzymać możliwości produkcyjne w UE oraz odwrócić spadkowe tendencje produktywności.  Cieszę się, że Komisja przeznaczyła więcej funduszy na badania naukowe i zarządzanie kryzysowe, należy jednak skupić się na zielonym wzroście, a nie na zielonych ograniczeniach.   Komitety Copa-Cogeca przedstawiły szczegółowe propozycje dotyczące tych aspektów - powiedział przewodniczący Komitetu Gerd Sonnleiter.

Przewodniczący Komitetu Cogeca Paolo Bruni podkreślił: “Chętnie pomożemy rolnikom w uzyskaniu wyższych przychodów z rynku. Jednak aby to osiągnąć niezbędne są skuteczne instrumenty w ramach WPR, które pomogą wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym.  Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest koncentracja dostaw poprzez tworzenie organizacji producenckich, takich jak spółdzielnie. W związku z wyjątkowymi wahaniami rynków konieczne są instrumenty zarządzania rynkami rolnymi.”

Komitety Copa-Cogeca nawołują rządy państw członkowskich UE oraz Parlament Europejski do poparcia silnego budżetu WPR w czasie debaty na temat propozycji budżetu na lata  2014-2020, która odbędzie się w najbliższym czasie. Podobał się artykuł? Podziel się!