Komisja Europejska opublikowała raport nt. obecnego i przyszłego wpływu na kwestie socjalno-ekonomiczne uprawy oraz handlu GMO w Europie. Długo oczekiwany raport został sporządzony na podstawie danych z państw członkowskich, które Komisja skrytykowała za skąpe informacje - informuje FAMMU/FAPA.

Komisja podała, że w wielu kwestiach było trudne, a nawet niemożliwe ustalenie wspólnego kierunku dla narodowego podejścia do tematów. Raport oparty jest na różnorodnych danych, w tym badaniach przeglądowych i ankietach, na informacjach z państw członkowskich (poza Bułgarią i Włochami), potwierdza ograniczone doświadczenia z uprawą GMO. Uprawa roślin transgenicznych była prowadzona w tylko siedmiu państwach (Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Rumunia, Słowacja). Uprawiana była tylko kukurydza GMO MON810 oraz niedawno rozpoczęto uprawę ziemniaka GMO Amflora w Czechach, Niemczech i Szwecji.

FoE skrytykowała raport za brak, jak określono, „prawdziwych danych dot. skutków uprawy GMO na środowisko i ekonomicznych kosztów ich stosowania". Z analizy innych czynników wpływu uprawy GMO np. na transport, bezpieczeństwo, zatrudnienie, wolny wybór konsumentów dostarczone przez państwa UE dane zostały „ledwo naukowo i statystycznie udokumentowane". Wiele państw podkreśliło potrzebę rozważenia kwestii etycznych i legalności w kontekście przyszłej oceny socjalno-ekonomicznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!