- Ostatni  raport Komisji  w  sprawie  średnioterminowych  perspektyw  dla  rynków  rolnych  pokazuje,  że  UE prawdopodobnie straci udział w rynku oraz że jej konkurencyjność zmniejszy się w 2020 roku ze względu na  silniejsze euro oraz kosztowne  regulacje wspólnotowe. Eksport mięsa nadal będzie spadał  i przewiduje się spadek o prawie 23% do 2020 roku, podczas gdy import, który nie musi respektować  wysokich  norm,  które  stosowane  są  dla  produktów  europejskich,  powinien wzrosnąć  o  około  14%.  Powinniśmy  również  zaobserwować  wzrost  importu  mięsa    z  krajów Mercosur,  podczas  gdy  w  krajach  tych  stosowne  są  przyspieszacze  wzrostu,  które  nie  są stosowane w UE oraz w których śledzenie produktów  jest na niskim poziomie – powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Komitetów Copa – Cogeca.

Jak udało się nam dowiedzieć  raport ostrzega również,  że  produkcja  europejska  prawdopodobnie  pozostanie  poniżej  swojego  potencjału we wszystkich  sektorach,  a  rolnicy  nadal  będą  odczuwali  presję  z  powodu  wysokich  kosztów produkcji, które ograniczają rentowność ich produkcji.

Jak podkreślają działacze Copa – Cogeca sytuacja ta jest nie do przyjęcia. Europejski  sektor  rolny  odgrywa  bowiem  bardzo  ważną  rolę,  tworząc miejsca pracy  na  obszarach wiejskich :  szacuje  się,  że  jedno  na  sześć  miejsc  pracy  zależy  od  produkcji  rolnej  w  Unii Europejskiej.  Produkcja  natomiast  znacznie  spada  w  wielu  sektorach,  szczególnie  w  sektorze mięsa - liczba miejsc pracy spadła o około 25% w latach 2000 – 2009.

Dlatego  zdaniem Copa – Cogeca należy przyznać w ramach WPR większe znaczenie wzmacnianiu ekonomicznej roli produkcji europejskich  rolników,  aby  utrzymać  miejsca  pracy  i  witalność  ekonomiczną  na  obszarach wiejskich.