W 2007 roku produkcja biodiesla w Unii wzrosła tylko o 16,8 proc. wobec 2006 roku. Rok wcześniej odnotowano 54 proc. wzrost, a 2 lata wcześniej 65 proc. wzrost. W 2007 roku produkcja biodiesla wzrosła z 4,9 mln t do 5,7 mln t (+0,8 mln t), jakkolwiek w niektórych państwach Unii zmalała (Czechy, Irlandia, Włochy, Malta, Polska, Słowacja, Estonia) lub była w stagnacji (Słowenia i Cypr).

Główną przyczyną wg. KE był dumpingowy import paliwa B99 z USA, więc EBB z entuzjazmem przyjęła decyzję Komisji o wszczęciu śledztwa w tej kwestii. W 2008 roku potencjał produkcyjny biodiesla w Unii osiągnął 16 mln ton dzięki wcześniejszym inwestycjom, które brały pod uwagę 10 proc. cel zużycia biopaliw do 2020 roku. W 2007 roku biodiesel miał 76 proc. udział w ogólnym użyciu biopaliw. Europejski przemysł biodiesla skupiony w European Biodiesel Bard lobuje w Unii za wprowadzeniem celów pośrednich dla stosowania biopliw tj. 7 proc. do 2012 roku i 8,5 proc. do 2015 roku.

Sarkozy, prezydent Francji, która objęła właśnie przewodnictwo w Unii Europejskiej wypowiedział się apropos rewizji 10 proc. celu zużycia biopaliw do 2020 roku. Z jednej strony biopaliwa miały służyć zmniejszeniu emisji CO2, jednak kraje rozwijające się próbują ograniczyć import paliw kopalnych poprzez ekspansję rolnictwa w terenach leśnych, co prowadzi do zniszczenia lasów równikowych i prowadzi też do wzrostu cen żywności – powiedział Sarkozy.

Francuska sekretarz stanu ds. środowiska Natalie Kościuszko-Morizet wypowiedziała się, że wyznaczenie celów dla biopaliw było prawdopodobnie pomyłką, bowiem najpierw powinny powstać restrykcyjne kryteria ochrony środowiska oraz rozwiązane kwestie socjalne dla biopaliw, które uwzględniłyby to, aby biopaliwa nie zastępowały na polach produkcji spożywczej.

Światowe koncerny nie oglądają się na polityków i realizują własne plany, co może oznaczać, że Francja będziemy miała duże kłopoty, żeby namówić Europę do odstąpienia od wyznaczonego celu zużycia biopaliw.

Fiński koncern Neste Oil Corp planuje wybudować już czwartą z kolei fabrykę biodiesla, która powstanie w Rotterdamie, w Holandii. Nowa inwestycja Neste wychodzi naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na biopaliwa na świecie.