Mimo obowiązującej w Unii zasady wolnego przepływu kapitału i zakazu dyskryminacji ze względu na narodowość, przez 7 lat obowiązywał w tych krajach zakaz sprzedaży ziemi cudzoziemcom. W Polsce będzie obowiązywał okres przejściowy jeszcze przez kolejne 5 lat. W Czechach i Estonii ceny ziemi zrównały się ze średnimi cenami ziemi w pozostałych krajach Unii. Jednak na Litwie i Słowacji są one znacznie niższe. Dlatego też kraje te przedłużyły zakaz sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Ostatnio Komisja Europejska zaaprobowała tę decyzję i zakaz będzie obowiązywał do 2014 roku. Ceny ziemi w Unii Europejskiej wahają się od 300 euro/ha na Litwie do 40 tys. euro/ha w Holandii. Podobał się artykuł? Podziel się!