W produkcyjnych obiektach pod osłonami koszty energii wynoszą nawet 60 proc. wszystkich kosztów operacyjnych. Pomimo, że nowoczesne obiekty (szklarnie, tunele foliowe) są wyposażone w szereg rozwiązań technicznych umożliwiających racjonalną gospodarkę energetyczną, to wciąż znaczna część ciepła powstałego w ich wnętrzu w wyniku konwersji promieniowania słonecznego jest marnowana, gdyż obiekty muszą być wietrzone w celu niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu temperatury w obiekcie.

Wyróżniony akumulator ciepła jest zbudowany pod tunelem ogrodniczym i podzielony na kilka sekcji złoża wypełnionego tłuczniem kamiennym. Może pracować w trybach: gromadzenia ciepła, dogrzewania roślin, oraz schładzania roślin w upalne letnie dni. Badania przeprowadzone na uprawie pomidora wykazały możliwość podniesienia temperatury wewnątrz tunelu o 6°C oraz zmniejszenia wilgotności względnej powietrza o 19 proc. Dzięki temu poprawił się mikroklimat wewnątrz tunelu i poprawiła się zdrowotność roślin pomimo zredukowania zużycia środków ochrony roślin o 40  proc. Schładzanie roślin w upalne letnie dni dodatkowo wpływa na poprawę jakości owoców.

Akumulator został wyróżniony także tytułem Euro Symbol Innowacji 2013 przyznawanym w programie promocyjnym prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego (dodatku do Gazety Prawnej) oraz nagrodzony srebrnymi medalami na wystawach w Norymberdze i Brukseli.

W produkcyjnych obiektach pod osłonami koszty energii wynoszą nawet 60 proc. wszystkich kosztów operacyjnych. Pomimo, że nowoczesne obiekty (szklarnie, tunele foliowe) są wyposażone w szereg rozwiązań technicznych umożliwiających racjonalną gospodarkę energetyczną, to wciąż znaczna część ciepła powstałego w ich wnętrzu w wyniku konwersji promieniowania słonecznego jest marnowana, gdyż obiekty muszą być wietrzone w celu niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu temperatury w obiekcie.

Wyróżniony akumulator ciepła jest zbudowany pod tunelem ogrodniczym i podzielony na kilka sekcji złoża wypełnionego tłuczniem kamiennym. Może pracować w trybach: gromadzenia ciepła, dogrzewania roślin, oraz schładzania roślin w upalne letnie dni. Badania przeprowadzone na uprawie pomidora wykazały możliwość podniesienia temperatury wewnątrz tunelu o 6 °C oraz zmniejszenia wilgotności względnej powietrza o 19 proc. Dzięki temu poprawił się mikroklimat wewnątrz tunelu i poprawiła się zdrowotność roślin pomimo zredukowania zużycia środków ochrony roślin o 40 proc. Schładzanie roślin w upalne letnie dni dodatkowo wpływa na poprawę jakości owoców.

Akumulator został wyróżniony także tytułem Euro Symbol Innowacji 2013 przyznawanym w programie promocyjnym prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego (dodatku do Gazety Prawnej) oraz nagrodzony srebrnymi medalami na wystawach w Norymberdze i Brukseli.

Podobał się artykuł? Podziel się!