Przez pierwsze trzy miesiące tego roku produkcja w sektorze mięsa wzrosła o 0,4 proc. (ok. 2 mln ton) w porównaniu do  ostatniego kwartału 2010 r. Silna tendencja wzrostowa w niemieckiej produkcji, obserwowana od 2005 r., została zatem zahamowana. Przyczynami tej stagnacji są niewielkie wzrosty ubojów trzody chlewnej i drobiu oraz spadek liczby ubojów bydła.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku ubój drobiu w Niemczech wyniósł 203,1 tys. ton i był o 5,7 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2010 r. Podobał się artykuł? Podziel się!