Postulaty zarządu izby są następujące:

1. uznanie spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej za jeden z zasadniczych priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

2. od 2014 roku płatności nie powinny być oparte na historycznych referencjach. Obiektywne kryteria powinny być zastosowane, aby dojść do sprawiedliwego podziału płatności i kopert krajowych między państwami,

3. stanowcze zabieganie o możliwie najwyższy poziom finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który pozwoli na rzeczywiste wyrównanie poziomu dopłat rolniczych,

4. inicjowanie i wspieranie takiego kierunku zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, który sprzyjał będzie silniejszemu wsparciu małych i średnich gospodarstw rodzinnych oraz rolników aktywnych, zajmujących się rzeczywistą produkcja rolniczą,

5. inicjowanie i wspieranie takich zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, które będą prowadzić do jej uproszczenia i zmniejszenia biurokracji.

6. wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powinna w większym stopniu uwzględniać pomoc dla gospodarstw rodzinnych oraz powinna być mniej biurokratyczna i mniej uciążliwa dla rolników. WPR musi zostać uproszczona szczególnie jeśli chodzi o cross-compliance.

7. siatki bezpieczeństwa powinny zostać ustanowione, aby zapobiec wahaniom cen. Narzędzia regulacji rynku powinny reagować wystarczająco szybko, aby zapobiec dramatycznemu spadkowi cen. Należy wzmocnić narzędzia zarządzania ryzykiem, w szczególności ubezpieczenia klimatyczne i fundusze sanitarne.

Podobał się artykuł? Podziel się!