W seminarium zorganizowanym przez Geopa-Copa - grupę europejskich pracodawcó sektora rolnego -  uczestniczyło ponad 60 osób. Jego termin przypadł na moment przełomowy, w którym UE analizuje przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz sposoby na zapewnienie większej dynamiki, konkurencyjności i rentowności europejskiego sektora rolnictwa.

Przemawiając na seminarium, Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca podkreślił, że polityka społeczna i zatrudnienia nabierają coraz
większego znaczenia dla konkurencyjności europejskich gospodarstw rolnych. Należy wykorzystać możliwości jakie daje nam reforma WPR do wzmocnienia roli rolników w produkcji żywności oraz sprawienia, by rolnictwo UE było bardziej konkurencyjne.

W czasie seminarium zorganizowanym przez Copa-Cogeca analizowano również kwestię ułatwienia mobilności pracowników na jednolitym rynku.

Badanie przeprowadzone przez GEOPA w okresie poprzedzającym seminarium pokazało, że w zależności od państwa, różnił się stopień finansowania szkoleń zawodowych przez partnerów społecznych. Przedstawiono przykłady "dobrych praktyk". Obejmują one określenie potrzeb szkolenia zawodowego w gospodarstwach i podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników gospodarstw rolnych. Uwzględniają również organizowanie sprawdzianów kompetencji, mających na celu weryfikację i potwierdzenie zdolności i umiejętności pracowników gospodarstw przez kompetentne organy.

W celu lepszej promocji mobilności, partnerzy społeczni potwierdzili, ze utworzą "Agripass", co umożliwi pracodawcom i pracownikom gospodarstw wymianę informacji na temat ofert pracy oraz kwalifikacji przez internet. Wnioski z seminarium, które odbyło się w Hammeenlinna w tym miesiącu, zostaną uwzględnione w pracy nad przedłużeniem europejskiego porozumienia z roku 2002 w sprawie szkoleń zawodowych pracowników gospodarstw.

Podobał się artykuł? Podziel się!