W lipcu 2010 roku KE zaproponowała państwom członkowskim większą swobodę w podejmowaniu krajowych zakazów uprawy GMO - informuje FAMMU/FAPA. Od roku toczą się w Brukseli dyskusje na jakiej podstawie mogłyby te zakazy być stosowane. Wstępna propozycja Komisji zakładała, że państwa członkowskie mogą zakazać uprawy GMO na podstawie różnorodnych przyczyn poza przyczynami dotyczącymi zdrowia oraz ochrony środowiska, które oceniać będzie EFSA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz) jeszcze w trakcie autoryzacji. Taka propozycja wywołała wiele kontrowersji, a większość państw członkowskich się z nią nie zgodziła, bowiem bezpieczeństwo uprawy GMO dla środowiska powinno być oceniane również na poziomie lokalnym. Badania te byłoby uzupełniające dla oceny EFSA.

Dokonano także zmiany podstawy prawnej aktu, ze wspólnego rynku (art. 114) na ochronę środowiska (art. 192). Dodatkowo poszerzenie możliwych przyczyn zakazów uprawy umocniłoby pozycję wobec ewentualnych skarg na forum WTO. Podobał się artykuł? Podziel się!