Obecnie więc zryczałtowana pomoc udzielana grupom producentów rolnych w formie rocznych rat przez okres pierwszych 5 lat działalności grupy, może być przeznaczona także na inwestycje, o ile grupa realizuje cele wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wysokość kwoty, która może zostać przeznaczona na inwestycje, należy od decyzji grupy, o ile realizowane są przez grupę cele rozporządzenia 1698/2005.

Korzystne rozwiązanie stało się to możliwe dzięki owocnym negocjacjom, jakie z Komisją Europejską w imieniu polskiego rządu prowadził Artur Ławniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!