Zawiera ona szereg nowych elementów, które wymagają dalszych prac na forum Unii Europejskiej. Wśród propozycji Komisji znalazło się wiele takich, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich, jak również takich, które wg wstępnej oceny budzą pewne wątpliwości i wymagać będą zmian. Dotyczą one nie tylko rolników europejskich, ale także konsumentów i obywateli Europy zamieszkujących na obszarach wiejskich – poinformowało biuro prasowe MRiRW.

W sprawach różnych ministrowie wysłuchali informacji przedstawionych przez Komisję Europejską na temat stosowania klatek nieulepszonych dla kur niosek w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku zakazu utrzymywania kur niosek w klatach niewzbogaconych.

Na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa omówiona została także kwestia programu pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących w UE. - Polska prezydencja jest przekonana, że w związku z obserwowanym obecnie w Europie wysokim bezrobociem i powszechnym wykluczeniem społecznym należy okazać solidarność z najbardziej potrzebującymi oraz zapewnić skuteczną kontynuację programu przynajmniej w latach 2012 i 2013 – powiedział podczas obrad minister Marek Sawicki. Przedstawiony przez KE wniosek zawiera dwie większe zmiany w stosunku do poprzedniej wersji – dopuszczenie możliwości pozyskiwania towarów niezbędnych do realizacji programu z rynku oraz rezygnacja z wymogu współfinansowania. Z uwagi na brak wspólnego stanowiska wśród ministrów uczestniczących w posiedzeniu Rady, kwestia ta będzie jeszcze omawiana w przyszłości. Przedłużeniu funkcjonowania programu na kolejne dwa lata sprzeciwia się sześć państw członkowskich (Czechy, Dania, Niemcy, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania), tworząc tzw. mniejszość blokującą. – Duch wspólnotowy nie pojawił się dziś wśród ministrów, aby kontynuować program przez okres przejściowy. Rada nie przyjęła propozycji stworzenia takiego okresu. Jest to dowód egoizmu w Europie, w której potrzebujemy solidarności z ludźmi, którzy przechodzą przez kryzys i odczuwają jego skutki – powiedział podczas konferencji prasowej Komisarz Dacian Ciolos.

Podobał się artykuł? Podziel się!