Nowy limit stanowi maksymalny pułap eksportu cukru, jaki przysługuje UE w ramach WTO. Decyzja był oczekiwana i ma wpłynąć stabilizująco na unijny rynek cukru, który ma problemy z niedoborami w zaopatrzeniu oraz z nadwyżkami produkcji. Pozwolenia na wywóz dodatkowych 700 tys. t wydawane są do 4 lipca 2011 r.

W sezonie 2008/09 eksport pozakwotowego cukru był równy 950 tys. t., a w następnym - aż 1,85 mln t., a więc przekroczył limit WTO o 500 tys. t. Decyzja UE spotkała się wówczas z ostrą krytyką Brazylii i innych światowych eksporterów, jednak nie przedłożono na forum WTO żadnego oficjalnego protestu. Ostatecznie, w sezonie 2010/11 limit wywozu ustalono na 1,35 mln t (zgodnie z pułapem WTO).

Dla sezonu 2011/12 limit eksportu ustalono na 650 tys. t. KE tradycyjnie ustala taki poziom, a następnie, w przypadku zaistnienia potrzeby, zwiększa go. Niewykluczone, że w przyszłym sezonie wywóz pozakwotowego cukru również będzie wyższy niż jego inicjalna wysokość.

Po wyczerpaniu przysługującego limitu 650 tys. t składanie wniosków o wywóz pozakwotowego cukru w sezonie 2010/11 zostało zawieszone. Dlatego Komisja opublikowała dodatkowo rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 465/2011, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 882/2010, dotyczące składania wniosków. Nowe rozporządzenie umożliwia ponowne składanie wniosków o eksport cukru.

Podobał się artykuł? Podziel się!