Unia Europejska zaoferowała obcięcie ceł rolnych o 60 proc. w ramach nowego globalnego paktu handlowego.

W rozmowy o światowym handlu trwają już od lat. Państwa spoza UE domagają się od Wspólnoty obcięcia ceł na przywóz produktów rolnych do Unii, a także domagają się zmniejszenia subsydiowania rolnictwa.

Jeszcze w piątek francuska minister ds. handlu Anne-Marie Idrac w imieniu francuskiego przewodnictwa w UE zapowiadała, że Unia Europejska nie poczyni dalszych ustępstw w sprawie rolnictwa w ramach negocjacji WTO. Wezwała do ustępstw w ramach dotychczasowych negocjacji głównych partnerów handlowych UE: USA, Japonię, Brazylię, Chiny i Indie.

Poprzednio UE proponowała redukcje ceł na produkty rolne o 54 proc.

Unijny komisarz ds. handlu Peter Mandelson, po przedstawieniu kolejnej propozycji i większej redukcji ochrony unijnego rynku rolnego, powiedział dziennikarzom w siedzibie Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie, że celem tej oferty jest danie impulsu globalnym negocjacjom handlowym.

Mandelson wyraził nadzieję, że gospodarki wschodzące, takie jak Brazylia, Indie i Chiny odpowiedzą na ofertę UE, poprawiając swoje propozycje dotyczące ceł na artykuły przemysłowe. Unia Europejska chce dostępu do tych gospodarek, ich przemysłu i banków.

Celem rozpoczętych w poniedziałek ministerialnych rozmów w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie jest osiągnięcie porozumienia przede wszystkim w zakresie towarów rolnych oraz przemysłowych, co powinno doprowadzić do przełomowego porozumienia o liberalizacji światowego handlu w ramach trwającej tzw. rundy Dauha. Ze względu na fiasko następujących po sobie negocjacji runda, otwarta w 2001 roku, dotąd nie zakończyła się sukcesem.

Peter Mendelson, który w imieniu UE prowadzi negocjacje w WTO był już nieraz krytykowany za ustępstwa w sprawach rolnych. Mimo krytyki, m.in. ze strony COPA-COGECA i innych organizacji rolniczych zaoferował światu większy dostęp do unijnego rynku dla produktów rolnych.

W Polsce, żadna ze stron politycznych nie wydała oświadczenia w sprawie ustaleń w Genewie i redukcji ceł na przywóz produktów rolnych do Unii Europejskiej.

źródło: PAP, farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!