Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy największemu pogorszeniu uległa sytuacja unijnych producentów jaj. W tym okresie przeciętna cena sprzedaży spadła o 10 proc., a pasze podrożały o 29 proc. Relacja cen jaj do cen pasz w maju br. była nawet niższa niż w najgorszym momencie poprzedniego "kryzysu żywnościowego" na wiosnę 2008 roku.

Jak wynika z danych KE w porównaniu z sytuacją producentów jaj trochę lepiej, choć nadal źle, wygląda sytuacja producentów żywca rzeźnego: trzody, kurcząt brojlerów i bydła. Dużemu wzrostowi cen pasz, odpowiednio o 41, 27 i 40 proc., towarzyszył bowiem wzrost cen sprzedaży żywca. I tak relacja cen żywca i pasz w przypadku trzody chlewnej i bydła pogorszyła się o około 20 proc., a w przypadku kurcząt o 9 proc. Jak wynika z omawianych danych, w porównaniu do bardzo trudnej sytuacji na wiosnę w 2008 r., obecnie opłacalność produkcji żywca jest tylko nieznacznie lepsza.

W maju w stosunku do stycznia o 11 proc. poprawiła się relacja cen trzody chlewnej do cen pasz. W przypadku kurcząt poprawa wyniosła 3 proc., a w przypadku bydła zaledwie 1 proc. Niestety opłacalność produkcji jaj uległa w tym okresie dalszej redukcji o 8 proc. Większość analityków oczekuje dalszych obniżek cen zbóż i roślin oleistych na rynkach światowych, co może już wkrótce spowodować obniżki cen pasz.
Niewykluczone są również, szczególnie w przypadku trzody chlewnej i jaj, podwyżki cen skupu. Dlatego w perspektywie najbliższych miesięcy oczekiwana jest poprawa sytuacji rolników prowadzących te rodzaje produkcji.
Podobał się artykuł? Podziel się!