Na podstawie danych otrzymanych z państw członkowskich oraz wyników inspekcji Komisja stwierdziła, że obecny stan wdrażania tej dyrektywy w niektórych państwach jest jeszcze niepełny, a z kilku krajów nadal brakuje danych liczbowych.

Komisja wezwała do zorganizowania pod koniec tego roku specjalnego spotkania z udziałem państw członkowskich w celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń na unijnym rynku jaj od 2012 r. Dyrektywa 1999/74/WE przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2012 r. klatki tradycyjne dla kur niosek muszą być wycofane z produkcji ze względu na niespełnianie wymogów z zakresu dobrostanu zwierząt. Klatki tradycyjne należy zastąpić nowymi, udoskonalonymi lub też systemami alternatywnymi (ściółkowy, wolnowybiegowy lub ekologiczny). Podobał się artykuł? Podziel się!