Dodatnich korekt dokonano dla następujących krajów: Francji (o 900 tys. ton), Niemiec (o 500 tys. ton), Litwy (o 300 tys. ton) i Bułgarii (o 300 tys. ton). Spodziewane wzrosty zrekompensowały cięcia prognoz dla Polski i Rumunii – w sumie o 300 tys. ton - donosi FAMMU/FAPA. 

Utrzymywanie się korzystnych warunków pogodowych w Europie może wpłynąć na dalszą poprawę kondycji upraw zbożowych i w rezultacie wyższe plony w zachodniej i północnej części Unii. Kontynuacja opadów powinna natomiast przynieść lepsze plonowanie w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii.

Jest to dobra informacja dla unijnego rynku zbożowego, gdyż właśnie pszenica jest gatunkiem, którego bilans będzie wyjątkowo napięty w nadchodzącym sezonie. Prognozowany poziom produkcji jest jednak nadal o 4 proc. mniejszy niż w kończącym się sezonie.

Podniesienie prognozowanej produkcji pszenicy wraz z redukcją przewidywanego zużycia tego gatunku na cele paszowe powinno skutkować niewielkim wzrostem zapasów końcowych w UE w przyszłym sezonie, pomimo spodziewanego zwiększenia eksportu. Strategie Grains podwyższyło prognozę unijnego eksportu pszenicy w sezonie 2012/’13 o 2 mln ton do 13,5 mln ton, głównie ze względu na poprawę konkurencyjności unijnego ziarna w stosunku do dostaw z USA.

Poprawa prognoz miała miejsce również dla pszenicy durum – z 7,6 mln ton do 7,9 mln ton. Będą to jednak w dalszym ciągu zbiory o 4 proc. niższe w porównaniu z sezonem 2011/’12.

Podobał się artykuł? Podziel się!