W przypadku gdy ceny pasz w ciągu 3 miesięcy będą o 10 proc. większe lub mniejsze niż przed rokiem, kwoty płacone rolnikom będą renegocjowane.