"To jest krok milowy. To jest to, czego oczekiwali polscy rolnicy" - cieszył się na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podkreślił, że propozycja KE została przedstawiona na wniosek Polski, poparty przez inne kraje.

Jak poinformowała KE, "pomoc będzie przekazywana przy eksporcie niezależnie od kraju docelowego". Pomoc ma być wpłaca producentom, by zrekompensować im różnice pomiędzy aktualną ceną wieprzowiny na światowych rynkach, a wyższą średnią ceną wieprzowiny na rynku europejskim.