Źródłem unijnych pieniędzy są dopłaty bezpośrednie i fundusze strukturalne, które zwykle kierowane są do krajów najbiedniejszych. W pierwszym roku naszego członkostwa wydatki z unijnej kasy wyniosły 92 mld euro. Najwięcej dostała Hiszpania – ponad 16 mld euro. Swoje pierwsze miejsce od wielu lat pod względem pozyskiwania funduszy z budżetu unijnego Hiszpania zawdzięcza właśnie umiejętności sięgania po środki z funduszy strukturalnych. Z wszystkich środków (31 mld euro), przeznaczonych dla biednych regionów UE, uzyskała ponad 28 proc. Było to możliwe, bo wiele jej obszarów należy do najbiedniejszych w Unii Europejskiej, czyli takich, w których dochód na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniego dochodu na mieszkańca w całej UE. O dziwo na drugim miejscu pod względem ubiegania się o fundusze strukturalne dla biednych regionów są bogate Niemcy. Pieniądze przyznawane Wschodnim Landom stanowią aż 14 proc. wszystkich unijnych środków na biedne regiony. Natomiast Francja, plasująca się w ogólnym rozrachunku na drugim miejscu, korzysta przede wszystkim z pieniędzy na Wspólną Politykę Rolną (dopłaty bezpośrednie i interwencje rynkowe). Z funduszy strukturalnych pozyskała tylko 7 proc. środków.     

Nie wystarczy być biednym, aby dostać środki przeznaczone na pomoc dla najbiedniejszych regionów. Hiszpania je otrzymała dlatego, że potrafiła przygotować odpowiednie wnioski na realizację celów zapisanych w programach krajowych, ale też umiała sięgać po środki z tzw. unijnych programów horyzontalnych. W uproszczeniu programy te mają służyć rozwojowi całej Unii. Środki na realizacje tych programów nie są rozdzielane z góry pomiędzy kraje członkowskie, lecz przyznawane są na konkretne projekty, których realizacją zajmuje się Komisja Europejska. Takim programem jest np. program charytatywny, polegający na rozdzielaniu pomocy żywnościowej ubogim mieszkańcom danego kraju. I chociaż w każdym kraju unijnym jest jakaś liczba ubogich, Unia daje na pomoc dla nich pieniądze tym krajom, które chcą i potrafią przygotować odpowiednie programy. I tak na przykład Polska jest jedynym krajem z nowych członków, który otrzymał środki na pomoc żywnościową.