Jak informuje FAMMU/FAPA, USDA oszacowała ostateczne zbiory wszystkich jabłek w unijnej „28” na 11,459 mln ton w sezonie 2013/2014 wobec 11,439 mln ton w sezonie 2012/2013. Ponad 75 proc. łącznych unijnych zbiorów tych owoców pochodzi od 5 czołowych producentów - w tym przede wszystkim około 23 proc. udział to polska produkcja, 21 proc. włoska, 17 proc. francuska i po około 8 proc. i 6 proc. Niemcy i Hiszpania.

USDA podaje ponadto wielkość produkcji – tzw. komercyjnej i niekomercyjnej – w przypadku tej pierwszej są to dane zebrane na podstawie oficjalnych szacunków z sadów i w sezonie 2013/2014 taki szacunek to dokładnie 10,217 mln ton, pozostała ilość około 1,2 mln ton to tzw. produkcja niekomercyjna czy szacunkowe dane bazujące na zbiorach w przydomowych ogródkach oraz z drzew umiejscowionych na łąkach czy polach.

W przypadku zbiorów typowo komercyjnych największy spadek zbiorów odnotowały w bieżącym sezonie Węgry – o 24 proc. oraz Niemcy – o 18 proc.. Największy wzrost tegosezonowej produkcji miał miejsce między innymi w Chorwacji – o 140 proc. i Wielkiej Brytanii – o 30 proc. czy Danii – o 28 proc.

W sezonie 2013/2014 poziom konsumpcji jabłek w unijnej „28” oszacowano na 7,549 mln ton, a oprócz Hiszpanii, w której to pomarańcze są najchętniej spożywanym owocem, we wszystkich pozostałych krajach UE to jabłka są najchętniej konsumowane.

Wstępne dane szacunkowe na sezon 2013/2014 zakładają wolumen eksportu na poziomie 1,51 mln ton wobec 1,57 mln ton wysłanych w sezonie 2011/2012. Najwięcej jabłek w poprzednim sezonie wysłano do Rosji – niecałe 866,0 tys. ton oraz na Białoruś – ponad 143,0 tys. ton. Ponadto 97,9 tys. ton to wysyłka do Algierii, po ponad 57,0 tys. ton do Libii i na Ukrainę oraz 51,0 tys. ton do Kazachstanu.

W przypadku importu na bieżący sezon oszacowano go na około 555,0 tys. ton wobec poprzedniosezonowej wielkości 564,0 tys. ton. Najchętniej kraje unijne importują jabłka z Chile - w sezonie 2012/2013 było to niecałe 140,0 tys. ton oraz z RPA- ponad 137,0 tys. ton, Nowej Zelandii – 123,5 tys. ton oraz z Brazylii- 68,7 tys. ton i Argentyny – niecałe 44,0 tys. ton.

Do przetwórstwa w sezonie 2013/2014 skierowane zostanie około 2,95 mln ton jabłek – mniej niż w poprzednim sezonie, a największe państwa unijne – przetwórcy to oczywiście Polska, Niemcy, Węgrzy oraz Włosi i Rumuni.

Podobał się artykuł? Podziel się!