W porządku obrad poza debatą ministrów rolnictwa nad Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej do 2020r. były tematy związane z obecną sytuacją na rynku mleka i przyszłymi regulacjami dotyczącymi tego sektora wobec zapowiadanego odejścia od kwotowania mleka. Przedmiotem obrad Rady były też kwestie rybne, w tym ustalanie kwot połowowych na 2011r. Komisja Europejska zaprezentowała wniosek dotyczący rozporządzenia PE i Rady w sprawie polityki jakości produktów rolnych. W sprawach różnych ministrowe omawiali sytuację na rynku wieprzowiny oraz ewentualne przyszłe regulacje tego rynku w ramach reformy WPR.

W przeddzień posiedzenia Rady Ministrów UE odbyła się - na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego - kolejna, nieformalna debata ministrów rolnictwa nad przyszłością wspólnej polityki rolnej w nawiązaniu do Komunikatu Komisji na ten temat.Obecni na spotkaniu ministrowie opowiedzieli się za uproszczeniem wspólnej polityki rolnej, odejściem od historycznych kryteriów w naliczaniu płatności bezpośrednich dla poszczególnych państw członkowskich oraz za prorozwojowym wsparciem rolnictwa. Propozycja „zazielenienia" polityki rolnej, zawarta w Komunikacie Komisji Europejskiej, spowoduje jej dalsze skomplikowanie w zakresie administrowania i zrozumienia. Ministrowie Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Hiszpanii i Węgier wyrazili podobny pogląd na kształt przyszłej polityki rolnej, przyjmując wspólną deklarację dotyczącą reformy WPR.

Podobał się artykuł? Podziel się!