Najnowsze badania naukowe wykazały bowiem korzyści środowiskowe uprawy roślin białkowych w związku z redukcją emisji gazów cieplarnianych, utrzymaniem bioróżnorodności i zapewnieniem pokrywy roślinnej w miesiącach zimowych.

- Zwiększenie uprawy roślin białkowych przyczyni się do realizacji głównego celu Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego . Potencjał wzrostu przemysłu mieszanek paszowych wyniesie 20 milionów ton ( 10 razy więcej niż obecnie). Jednocześnie zwiększy się udział rolników w ochronie środowiska dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 10 do 15 % oraz utrzymaniu bioróżnorodności – mówi Xavier Baulin, przewodniczący grupy roboczej ,,Rośliny oleiste i białkowe'' Komitetów Copa – Cogeca.

Jednak jak zaznacza Baulin, aby włączyć rośliny białkowe do systemu upraw w sposób zrównoważony , dochody z tego typu upraw muszą zostać krótkoterminowo zwiększone dzięki wsparciu z WPR. Pozwoli to na promocję badań w zakresie hodowli , na poprawę praktyk upraw oraz na zwiększenie rynków zbytu dla pasz.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!