Straty europejskiego rolnictwa wynikające z otwarcia rynku na kraje Mercosur szacowane są w samym sektorze wołowiny na sumę 25 miliardów euro. Ponadto import żywności pochodzącej z krajów trzecich nie respektuje wysokich norm europejskich.

Ciągłe zaś narzucanie europejskim rolnikom bardziej kosztownych wymogów jest działaniem przeciw produkcyjności, jeśli prowadzi jedynie do redukcji europejskiej produkcji oraz do delokalizacji pokrycia naszych potrzeb żywnościowych do innych regionów świata, gdzie produkcja jest mniej zrównoważona -podkreśla Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca

Copa-Cogeca sprzeciwia się jakimkolwiek nowym ustępstwom wobec krajów trzecich i wzywa europejskich ministrów do poprawy funkcjonowania unijnego łańcucha żywnościowego oraz wzmocnienia pozycji rolników. - Sposobem na zapewnienie rolników lepszych dochodów z rynku jest przystosowanie wspólnotowych reguł w zakresie konkurencji, aby pozwolić organizacjom producenckim na wzrost i rozwój – dodaje Bruni.

Podobał się artykuł? Podziel się!