- Bardzo ważne jest, aby obecne instrumenty zarządzania rynkiem wieprzowiny były utrzymane i wzmocnione w celu poprawienia sytuacji w perspektywie długoterminowej. Wieprzowina musi być lepiej promowana na rynkach europejskich i na rynkach światowych. Ponadto , pozycja rolników na łonie łańcucha żywnościowego musi być wzmocniona w związku z ogromną siłą nabywczą supermarketów. UE musi stosować obecną legislację, aby unikać nadużyć i praktyk antykonkurencyjnych oraz musi wprowadzać w tym przypadku odpowiednie sankcje - mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa - Cogeca.

Dlatego zdaniem Copa - Cogeca koniecznie trzeba przygotować Dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Rolnicy muszą być wynagradzani za swoje zaangażowanie na rzecz zapewniania odpowiedniej ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności.

I jak podkreśla Pesonen musi być to odzwierciedlone w ostatecznej cenie. Importowane produkty również muszą spełniać wysokie standard UE. Nowa analiza przeprowadzona przez Komitety Copa-Cogeca w sprawie umowy o liberalizacji handlu między Unią Europejską i Ameryką Łacińską, Trade Bloc Mercosur, pokazuje bowiem , że tego typu porozumienie może być destrukcyjne dla sektora europejskiego rolnictwa i może spowodować ogromny wzrost importu wieprzowiny, która nie respektuje europejskich standardów.

Podobał się artykuł? Podziel się!