Włosi wnioskują także, aby KE zdefiniowała odpowiednie środki zarządzania obowiązkowe dla wszystkich stosujących uprawy GMO.

Dyrekcja Generalna KE ds. Zdrowia i Konsumentów poinformowała, że nie otrzymano jeszcze w tej sprawie oficjalnego wniosku oraz podkreśliła, że Rozporządzenie odnośnie wniosków o autoryzację pasz i żywności GMO przyjęte w ostatnią środę nie dotyczy uprawy GMO.

KE poinformowała, że po otrzymaniu wniosku przeanalizuje go i przekaże odpowiednie dane naukowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Nie podejmie kroków w tej sprawie, dopóki EFSA nie wyda swojej opinii naukowej.

Włoski minister rolnictwa Mario Catania pozytywnie ocenił "zmianę nastawienia" ministra środowiska Corrado Cliniego i stwierdził, że pozwoli to na użycie "większej siły" do "ochrony tożsamości i bogactwa, które są kluczowe dla sukcesu włoskiej żywności ".

Z kolei DG SANCO przypomniała o propozycji KE z czerwca 2010, która utknęła w Radzie UE - gwarantująca państwom członkowskim większą swobodę decydowania o uprawach GMO na swoim terytorium, w tym zakazu tych upraw również z przyczyn innych niż te związane ze zagrożeniem dla zdrowia czy środowiska.

Podobał się artykuł? Podziel się!