Opinia ta stanowi wkład komisji do toczącej się dyskusji w sprawie kształtu WPR w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Według  REGI Wspólna Polityka Rolna oraz Polityka Spójności muszą pozostać, także po roku 2013, kluczowymi politykami UE, również w aspekcie budżetowym.

Siekierski wzywa do stworzenia nowej i silnej WPR, która stanowiłaby skuteczną odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym oraz koniecznością zapewnienia odpowiednich dochodów dla rolników i rozsądnych cen dla konsumentów i uwzględniającej dobra publiczne świadczone przez rolnictwo społeczeństwu, takie jak: zachowanie bioróżnorodności, właściwej gospodarki wodnej i leśnej czy kształtowanie krajobrazu.

Komisja REGI  w  opinii przygotowanej przez naszego eurodeputowanego  wyraża również poparcie dla WPR bardziej zrównoważonej, prostej oraz spełniającej oczekiwania obywateli. Wzywa się również do utrzymania i wyrównania płatności bezpośrednich, mając na uwadze ich pozytywny wpływ na stabilność ekonomiczną dochodów rolników oraz potrzebę zapewnienia ich konkurencyjności. Ponadto opowiada  się za sprawiedliwą dystrybucją płatności między państwa członkowskie rolników oraz odejście od historycznych kryteriów w podziale środków na dopłaty.

Zdaniem Siekierskiego  już wkrótce mogą stać się jeszcze bardziej interesującym miejscem życia i pracy wielu obywateli UE. Dlatego według Komisji REGI konieczne jest utrzymanie dotychczasowych kryteriów i środków na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR), tym bardziej w kontekście rozszerzenia II filaru o cele strategii UE 2020.
Jak podkreśla eurodeputowany PSL, nowa WPR powinna w większym stopniu brać pod uwagę potencjał, problemy i potrzeby małych gospodarstw w celu zapobieżenia wyludnianiu się obszarów wiejskich oraz podniesienia poziomu życia na tych obszarach.

Podobał się artykuł? Podziel się!