FAMMU/FAPA przytacza podstawowe fakty i liczby dotyczące WPR i unijnego sektora rolnego:
- roczny budżet WPR, w wysokości ok. 55 mld euro, stanowi ponad 40 proc. unijnego budżetu,
- w 2009 r. ok. 39 mld euro zostało wydane na dopłaty bezpośrednie dla rolników, 13,7 mld euro na wsparcie obszarów wiejskich, a ok. 4 mld euro na interwencję na rynkach rolnych (w postaci np. refundacji eksportowych),
- największym beneficjentem WPR w 2009 r. była Francja, która otrzymała ok. 10 mld euro, na kolejnych pozycjach znalazły się następujące kraje: Hiszpania (7,2 mld euro), Niemcy (6,9 mld euro) i Włochy (ok. 6 mld euro),
- największe płatności na hektar otrzymują rolnicy w Grecji, na Malcie i w Belgii (ponad 400 euro do hektara), przy średniej unijnej w wysokości 270 euro/ha, a najmniej dostają producenci na Litwie - mniej niż 100 euro/ha.
- największym producentem rolnym w UE jest Francja - dostarczająca ok. 19 proc. unijnej produkcji rolnej, w dalszej kolejności Niemcy i Włochy - po ok. 13 proc. oraz Hiszpania - ok. 12 proc.,
- unijne wydatki na interwencje na rynku rolne w okresie ostatnich kilkunastu lat zostały drastycznie zmniejszone - z ponad 30 mld euro w 1993 r. do zaledwie ok. 4 mld euro w 2010 r. Podobał się artykuł? Podziel się!