Ceny wieprzowiny na niektórych rynkach Wspólnoty (w tym we Francji, w Polsce i we Włoszech) wykazywały trend wzrostowy po raz pierwszy od końca lipca br. Ma to związek ze spadkiem podaży świń kierowanych na ubój.

Podobną tendencję obserwuje się także w Danii, gdzie ceny rosną od kilku tygodni, ze względu na niższą podaż. W połowie października br. cena reprezentatywna wieprzowiny w Danii wynosiła 142,52 euro/100 kg, tj. była o 13 proc. wyższa niż przed rokiem. We Francji cena reprezentatywna wieprzowiny kształtowała się na poziomie 146,00 euro/100 kg wobec 128 euro/100 kg przed rokiem.

Najwyższy wzrost ceny (o ponad 20 proc.) reprezentatywnej wieprzowiny zanotowano jednak we Włoszech, gdzie osiągnęła ona poziom 190,77 euro/100 kg (od końca lipca br. wzrosła aż o 9,3%).

W Niemczech cena reprezentatywna wieprzowiny utrzymuje się na stabilnym poziomie. Biorąc pod uwagę silny popyt na rynku wewnętrznym oraz za granicą trend ten będzie prawdopodobnie kontynuowany w najbliższych tygodniach.

W Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii ceny wieprzowiny nieznacznie się obniżyły, ale i tak pozostawały one na dużo wyższym poziomie niż przed rokiem. Obecne wzmocnienie cen wieprzowiny w Unii jest odbiciem podobnych trendów na rynku światowym. W Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach obserwuje się znaczny wzrost cen zarówno żywca, jak i mięsa wieprzowego. Podobał się artykuł? Podziel się!