W swoim wystąpieniu Marek Sawicki powiedział, że w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi polska prezydencja skupi się przede wszystkim na reformie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz dyskusji na temat poprawy konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa poprzez dywersyfikację źródeł przychodów w rolnictwie, związaną z rozwojem odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Odniósł się także do kwestii identyfikacji bydła. Komisja w najbliższych tygodniach ma przedstawić wniosek, który zawiera środki wprowadzające elektroniczną identyfikację bydła i upraszczające istniejące prawodawstwo.

Minister Sawicki, prezentując program prac podkreślił wagę jaką polska prezydencja przywiązuje do kwestii dobrostanu zwierząt. Na jesieni spodziewany jest raport Komisji w tej sprawie. - Jestem przekonany, że Parlament Europejski podobnie jak Rada, zapewni Komisji dostęp do niezbędnych informacji podczas tworzenia wskazanego raportu - dodał.

Sawicki poruszył także kwestie fitosanitarne, gdyż obecnie obowiązujące przepisy powstały ponad 30 lat temu i konieczna jest ich rewizja. Modernizacji i uproszczenia wymaga także ustawodawstwo UE w sprawie obrotu nasionami i materiałem rozmnożeniowym roślin. - UE potrzebuje zharmonizowanego i konkurencyjnego unijnego rynku w zakresie wysokiej jakości nasion i materiału rozmnożeniowego. Jednocześnie musimy chronić środowisko i brać pod uwagę coraz większą globalizację i standardy międzynarodowe - powiedział.

Polska prezydencja chce kontynuować prace nad dokumentacją w sprawie GMO dążąc do przygotowania gruntu do jak najlepszego rozpoczęcia rozmów trójstronnych z PE.


Na posiedzeniu Komisji Minister powiedział, że Rada z zadowoleniem odnotowuje rezolucję przyjętą przez PE w maju w sprawie Zielonej Księgi Komisji dotyczącej ochrony lasów i informacji o lasach UE. - Dobry stan i trwałość lasów w Europie, a także lepsze informowanie na temat zasobów leśnych w Europie będą kluczem do lepszego przygotowania naszych lasów na wyzwania stawiane przez zmiany klimatyczne - powiedział Sawicki. Zapewnił także, że polska prezydencja będzie kontynuować prace w odniesieniu do międzynarodowych aspektów dotyczących lasów, a zwłaszcza nad projektem „Forest Europe", wywodzącym się z konferencji ministerialnej poświęconej ochronie lasów.

Kończąc swoją wypowiedź na posiedzeniu Komisji Minister zwrócił uwagę na działalność Międzynarodowej Organizacji ds. Drewna Tropikalnego oraz Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO deklarując chęć kontynuacji prac w tych dwóch obszarach.

Podobał się artykuł? Podziel się!