Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (60,1 tys. ton), Urugwaju (24,7 tys. ton) oraz z Argentyny (19,6 tys. ton).

Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 76 proc. W omawianym okresie zaimportowano także 9,4 tys. ton wołowiny z Australii oraz 8,8 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych.

W omawianym okresie kraje Wspólnoty (UE-27) wyeksportowały łącznie 179,5 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego (w ekwiwalencie mięsa), tj. o 8,8 proc mniej niż przed rokiem.

Dostawy na główny dotychczas rynek zbytu, tj. do Turcji obniżyły się aż o 92,3 proc. do 3,3 tys. ton. Handel z Rosją zmniejszył się o 21 proc. do 28,2 tys. ton. Więcej tych towarów trafiło z Unii do Szwajcarii (o 40,2 proc. do 10,4 tys. ton), Libanu (o 62,2 proc. do blisko 12 tys. ton) oraz do
Algierii (o 116,4 proc. do 10,5 tys. ton).

Pomimo odnotowania spadków w dostawach do znaczących rynków zbytu Unia pozostała eksporterem netto w łącznym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Podobał się artykuł? Podziel się!