W ostatnich latach zapotrzebowanie na mieszanki paszowe w Unii Europejskiej malało. Wpływało na to ograniczanie liczebności pogłowia zwierząt związane z rosnącym kosztami żywienia i utrzymania zwierząt w tym wyższe standardy dobrostanu zwierząt.

Jednak jak przewidują eksperci Agra Europe w drugim półroczu bieżącego roku zapotrzebowanie na mieszanki paszowe prawdopodobnie wzrośnie. Powodem tego jest obserwowany niedostatek pasz gospodarskich w całej UE, co w najprostszy sposób przejawia się w ich wysokiej cenie. Podobał się artykuł? Podziel się!