Dochody w gospodarstwach ekologicznych, w których utrzymywane jest 150-300 krów wyniosły 870 tys. koron, czyli były o około 210 tys. koron większe niż w takich samych gospodarstwach prowadzonych na zasadach tradycyjnych. Tego rodzaju zróżnicowanie dochodów notowane jest w Danii od trzech lat. Ocenia się, że w 2008 r. będzie ono mniejsze niż rok wcześniej, przede wszystkim z powodu wzrostu kosztów produkcji. (korona duńska DKK = 0,4608 zł; kursy walut NBP).

                                                                            Poziom zysków z produkcji rolniczej w Danii (tys. Dkr)

Produkcja

2006

2007

Wzrost/spadek
2006 r. = 100%

Produkcja roślinna

zboża 100-300 ha

219

336

+53

buraki cuk. 100-300 ha

361

466

+29

ziemniaki 100-300 ha

319

358

+12

średnio 100-300 ha

276

372

+35

Produkcja mleczarska