- Jestem bardzo zadowolony, że państwa członkowskie rozwiązały problemy, które blokowały przyjęcie programu pomocy żywnościowej dla najuboższych w 2012 i 2013 - oświadczył cytowany w komunikacie komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos. Zapowiedział, że Komisja Europejska przeprowadzi odpowiednie zmiany w programie tak, by zapewnić jego kontynuację "tej zimy".

Decyzję o przedłużeniu programu przyjęli obradujący w poniedziałek w Brukseli ministrowie rolnictwa UE, po tym jak Niemcy wycofały swój. Musi ona być jeszcze formalnie potwierdzona przez kraje członkowskie oraz przyjęta przez Parlament Europejski.

Przedłużenie programu było jednym z priorytetów polskiej prezydencji. - To ważna decyzja, bo czekało na nią 18 mln osób - powiedział na zakończenie obrad minister rolnictwa Marek Sawicki.

Przed rozpoczęciem obrad minister przyznał, że pod naciskiem Francji oraz Komisji Europejskiej Niemcy zaproponowały rozwiązanie kompromisowe. Zakładało ono utrzymanie pomocy żywnościowej finansowanej z budżetu UE tylko przez kolejne dwa lata (w 2012 i 2013 roku). Od 2014 r. pomoc żywnościowa dla najuboższych miała być realizowana wyłącznie z budżetów krajowych.

W podobnym tonie wyraził się cytowany przez agencję AFP, francuski minister ds. rolnictwa Bruno Le Maire. Negocjacje z Niemcami były "trudne" i "zgodziliśmy się wraz z Niemcami, że nie ma warunków do kontynuowania pomocy żywnościowej po 2014 roku w następnych perspektywach finansowych", czyli w przyszłym budżecie UE na lata 2014 - 2020 - oświadczył.

Komisarz Ciolos nie potwierdził tych doniesień. - To, co będzie się działo po 2014 roku, będzie przedmiotem rozmów i decyzji politycznych w następnych miesiącach i latach. (...) Wykracza to poza kompetencje ministrów rolnictwa - powiedział podczas konferencji prasowej kończącej obrady.

Chodzi o kontynuowany od 1987 roku program pomocy żywnościowej i utrzymanie w przyszłym roku puli na pomoc żywnościową dla najuboższych w UE w wysokości 500 mln euro. Na skutek wyroku Trybunału UE oraz oporów sześciu krajów członkowskich (Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Szwecja, Holandia i Dania), pomoc przewidziana na przyszły rok została drastycznie zmniejszona, a bez zgody między państwami program mógł przestać istnieć w 2013 roku. Kraje te uważają, że pomoc żywnościowa nie powinna być finansowana z budżetu UE.