118 wieloletnich programów działających na szczeblu krajowym lub regionalnym otrzymuje wsparcie UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - są to środki w wysokości 95,6 mld euro na lata 2014-2020. Dodatkowe finansowanie pochodzi ze źródeł krajowych, regionalnych i prywatnych. Oprócz przyjętych dziś programów - krajowych programów Danii,Polski i Austrii - przed końcem roku planuje się przyjąć kolejne 6 programów[1]. Oznacza to, że rozliczone będą programy warte ponad 20 mld euro.

Europejskie obszary wiejskie - dzięki sektorowi rolnemu i wielu innym rodzajom działalności gospodarczej - zapewniają nam miejsca pracy, możliwości wypoczynku i rekreacji, piękno przyrody i miejsca, w których przyjemnie żyje się i pracuje.Trzeba je jednak wspierać, by uwolnić ich pełny potencjał.Właśnie takie wsparcie ma na celu kolejna generacja programów rozwoju obszarów wiejskich.Zatwierdzone dziś pierwsze 3 programy, a kolejne 6 zostanie zatwierdzonych w przyszłym tygodniu. Obejmują one około 22 proc.wydatków na rozwój obszarów wiejskich z budżetu UE.Programy obejmujące blisko jedną trzecią finansowania powinny zostać rozliczone przed Wielkanocą.

Jednym z największych atutów tej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich jest wyodrębnienie sześciu głównych priorytetów, jednak to poszczególne państwa członkowskie lub regiony opracują programy, które odpowiadają ich sytuacji.Dobre przykłady widzimy Polski program zakłada utworzenie ponad 22 tys. miejsc pracy, pomoc inwestycyjną dla około 200 tys. gospodarstw i ustanowienie około 1 800 grup producentów.
W programie Danii szczególny nacisk kładzie się na wspieranie innowacji (celem jest utworzenie blisko 1000 miejsc pracy w sektorze ekologicznym), podwojenie obszaru upraw ekologicznych, a także inwestowanie w przyjazne dla środowiska praktyki rolne.
W programie Austrii priorytetowe miejsce zajmują kwestie dotyczące środowiska i klimatu: celem jest zarządzanie 80 proc. użytków rolnych w sposób zapewniający ochronę i wzmacnianie różnorodności biologicznej, a także stworzenie możliwości szkolenia dla ponad 600 tys. rolników oraz poprawa usług dla około połowy ludności wiejskiej, takich jak dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych -  powiedział komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan

Podobał się artykuł? Podziel się!