Liderzy państw członkowskich UE podjęli w ciągu ostatnich dziesięciu lat zobowiązania realizacji do roku 2020 ambitnych celów w zakresie polityki
energetycznej i klimatycznej oraz na rzecz zatrzymania utraty różnorodności biologicznej. Proponowany budżet, którego ramy czasowe odpowiadają celom wyznaczonym w zakresie ochrony środowiska, daje nadzieję jedynie na znikomy postęp w tej dziedzinie, pozostawiając raczej miejsce na dotychczasowe, nie w pełni efektywne działania. Proponowany obecnie budżet nie pozwoli na realizację  celu określonego w strategii Europa 2020, w zakresie osiągnięcia nowego, zrównoważonego i sprawiedliwego społecznie rozwoju gospodarczego Propozycja Komisji dotycząca nowego budżetu UE  nie prowadzi Europy w kierunku"zielonej gospodarki", uważa WFF.

- Projekty rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy unijnych, które Komisja Europejska przedstawi na jesieni tego roku powinny w pełni
uwzględniać potrzeby realizacji przyjętej polityki środowiskowej UE. Przede wszystkim muszą gwarantować finansowanie  działań UE  odpowiadających na globalne wyzwania w zakresie ochrony klimatu i różnorodności biologicznej - za deklaracjami w tym zakresie muszą stać konkretne decyzje finansowe 
- mówi Piotr Nieznański kierownik Działu Ochrony Przyrody w WWF Polska.

Jeżeli UE zamierza powstrzymać proces utraty różnorodności biologicznej do roku 2020 i osiągać korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z poprawy środowiska naturalnego i jakości życia obywateli, działania na rzecz zachowania bioróżnorodności muszą zostać uwzględnione w nowym budżecie unijnym. - Obecnie zaproponowano jedynie niewielki wzrost w zakresie finansowania programu LIFE+.i. Proponowany budżet nie zapewnia jednak sześciu miliardów euro  potrzebnych do finansowanie ochrony przyrody  w ramach sieci Natura 2000. Jedynie budżetowe regulacje zawierające krajowe plany finansowania obszarów Natura 2000 zagwarantują zachowanie wspólnotowego  kapitału przyrodniczego - dodaje Marta Majka Wiśniewska konsultant WWF Polska ds. Infrastruktury i Środowiska.

W odpowiedzi na przedstawioną propozycję w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej UE (WPR), Polska,  zwraca uwagę, iż: propozycja Komisji w sprawie reformy WPR jest nadal niespójna. Deklaracja zazieleniania pierwszego filaru WPR[3] - warunkowanie dopłat bezpośrednich spełnieniem wymogów ochrony środowiska - stanowi krok w odpowiednim kierunku, ale może okazać się niewystarczająca. Dlatego w propozycji kształtu drugiego filaru WPR Komisja Europejska powinna zaproponować finansowe wzmocnienie działań rolno-środowiskowych.