Z ramienia KRIR w posiedzeniu wziął udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej  Grzegorz Leszczyński.

W swojej wypowiedzi Barnier zwrócił on uwagę na następujące kwestie: niestabilność rynków surowców, problemy ekonomiczne i finansowe, różnice strukturalne pomiędzy podażą i popytem oraz kontrakty. Pan Komisarz podkreślił, że pierwszą przyczyną niestabilności jest różnica między popytem i podażą. Dodał on również, że na rynku pojawia się coraz więcej aktorów finansowych oraz nowych produktów i dlatego też musimy się upewnić, że dysponujemy odpowiednimi ramami, aby rynek odpowiednio funkcjonował. Bardzo ważna jest również kwestia przejrzystości rynków.


Komisarz Michel Barnier podkreślił pięć głównych celów:

  • przejrzystość zarówno rynków pochodnych jak i rynków fizycznych, co pozwoli na zredukowanie niestabilności; wdrożenie odpowiednich instrumentów
  • wzmocnienie przejrzystości negocjacji
  • konieczność uzyskania bardziej ustrukturyzowanych informacji; instrumenty te będą związane ze wzmocnieniem przejrzystości rynków fizycznych, co pozwoli na wykrywanie nadużyć na rynkach finansowych; musimy zatem dysponować odpowiednim systemem danych
  • obowiązek podawania informacji finansowych
  • reglamentacja aktorów finansowych.


Podsumowując swoją wypowiedź, komisarz zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia oraz uskutecznienia współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Komisarz wspomniał również o ścisłej współpracy z Komisarzem Ciolosem i Tajanim. Podkreślił on, że nie wierzy w samoregulację rynku i dlatego potrzebna jest przejrzystość oraz odpowiednie zarządzanie, aby rynek mógł być odpowiednio uregulowany.


Podczas drugiego dnia Prezydium skupiono się głównie na następujących kwestiach: obecna sytuacja epidemii E-coli, stanowisko w sprawie „Zazieleniania„WPR, dokument roboczy na temat zainteresowania rolników rynkami finansowymi, najnowsze wydarzenia w handlu światowym, najnowsze wydarzenia dotyczące Światowej Organizacji Rolników, raport z działalności Przewodniczącego Komitetu Copa oraz Sekretarza Generalnego oraz stan płatności składek członkowskich Komitetów Copa-Cogeca.


W pierwszej części spotkania, Pan Bernard Van Goethem z DG SANCO przedstawił sytuację bakterii E-coli. Podkreślił on, że został wdrożony system szybkiego informowania wszystkich państw członkowskich na temat ewolucji tej epidemii. Podkreślił on również, że wprowadzone zostały odpowiednie instrumenty w ramach rekompensaty strat dla producentów.Poinformował on ponadto, ze 2 czerwca Rosja zamknęła granice na importowane warzywa i owoce-zakaz który został zniesiony podczas szczytu UE-Rosja, podczas którego strona rosyjska zastrzegła, że importowane produkty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Pan Przewodniczący Gerd Sonnleitnerpoinformował, że Niemcy mają 16 ministrów zdrowia, którzy prowadzą własną politykę, ponieważ jest to kraj federalny. Nie czekając na wyniki badań, podano informacje do mediów, podając jako źródło epidemii hiszpańskiego ogórka. Przewodniczący przeprosił w związku z tym hiszpańskich producentów za zaistniałą sytuację, i dodał, że w przyszłości zanim zostanie wydana jakakolwiek opinia, trzeba poczekać na dokładne wyniki badań. Delegacja hiszpańska złożyła kondolencje dla rodzin dotkniętych przez ten kryzys. Podkreśliła ona, że należy poprawić system komunikacji na poziomie unijnym oraz krajowym oraz że trzeba opierać się na konkretnych dowodach. Pan Van Goethem podkreślił, że bardzo dobrze rozumie panującą frustrację. Komisja Europejska postara się znaleźć błędy w systemie komunikacji i zastanowi się jak je poprawić. Musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego doświadczenia.


W dalszej części spotkania została omówiono stanowisko w sprawie „Zazieleniania” WPR. Przewodniczący Komitetów Copa-Cogeca, Pan Gerd Sonnleitner podkreślił, chcemy zarówno zazieleniania jak i lepszej rentowności dla rolników. Pani Shelby Matthews z Sekretariatu podkreśliła, że zazielenianie nie jest niczym nowym; dzisiaj mamy nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz popytu na żywność i musimy zatem zapewnić odpowiednią i zrównoważoną produkcję; musimy mieć odpowiednie kontrpropozycje. Do tego dokumentu odniósł się również Prezes Pan Wiktor Szmulewicz, podkreślając, że jest to bardzo ważny dokument. Dodał on także, że Polska chce utrzymać obecny poziom finansowania oraz uzyskać obiektywny podział środków. Pan Prezes odniósł się również do punktu 19 dokumentu dotyczącego definicji aktywnych rolników pytając co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem aktywnego rolnika i podkreślając konieczność znalezienia odpowiedniej definicji. Pani ShelbyMathews z Sekretariatu powiedziała, że postara się wziąć pod uwagę komentarze uczestników w kolejnej wersji tego dokumentu.


Jeśli chodzi o Światową Organizację Rolników, Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca poinformował, że 12-13 września br., w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) odbędzie się inauguracyjne spotkanie członków Światowej Organizacji Rolników.


Na koniec spotkania, Przewodniczący Sonnleitner poinformował uczestników, że kolejne posiedzenie Prezydiów odbędzie się 22 i 23 września 2011 roku. Podobał się artykuł? Podziel się!