Autorzy badań zwracają jednak uwagę, że nie można w prosty sposób odnieść wyników do wszystkich krajów członkowskich, a dane na podstawie których wykonano pracę pochodzą z regionu Bawarii i odnoszą się do lokalnych uwarunkowań.

Opłacalność ekologicznej produkcji mleka zależy w dużej mierze od warunków regionalnych i lokalnych – tłumaczy Dacian Ciolos, unijny komisarz ds. rolnictwa. – Obecnie bardzo trudno przewidzieć jaki będzie wpływ zniesienia kwot mlecznych na sektor mleka produkowanego w systemie ekologicznym. Skutki mogą być odmienne w poszczególnych krajach, a nawet w ich obrębie – dodaje.

Ciolos zwraca jednak uwagę, że perspektywa dla rolnictwa ekologicznego jest korzystna, gdyż popyt na produkty ekologiczne stale wzrasta – w różnym stopniu w poszczególnych krajach UE.

Komisja zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia rolnictwa ekologicznego i jego korzyści, zarówno dla środowiska, rozwoju obszarów wiejskich, jak i konsumentów. Dlatego wypracowane zostały konkretne środki  w celu wspierania tego sektora – tłumaczy Ciolos.

Wsparcie finansowe jest zasadniczo przewidziane w ramach współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych czy regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto rolnicy ekologiczni mogą skorzystać z ogólnych środków pomocy na inwestycje, działania marketingowe, usługi doradcze, itp. – wyjaśnia.

Obecnie Komisja ds. rolnictwa pracuje nad badaniami, które mają zobrazować stopień wykorzystania i efektywność pomocy ze środków publicznych przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne. Wyniki mają być dostępne pod koniec br.

Podobał się artykuł? Podziel się!