Prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt trwają w ramach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Swój projekt zgłosił też klub Nowoczesna.

- W Polsce konieczna zmiana prawa, szeroko wiążąca się z dobrostanem zwierząt - ocenił w rozmowie przewodniczący Zespołu Paweł Suski (PO). Jak wyjaśnił, w nowej kadencji Sejmu jest czas na wypracowanie dobrych rozwiązań przy wykorzystaniu doświadczeń wielu środowisk, instytucji i organizacji.

Bazą do opracowania nowych regulacji w ramach Zespołu jest projekt nowelizacji ustawy zgłoszony przez Platformę Obywatelską w poprzedniej kadencji Sejmu.

Projekt przewidywał m.in. zakaz występowania zwierząt w cyrkach, rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami; wprowadzał zakaz trzymywania psów na łańcuchach oraz podwyższenie kar za zabicie zwierzęcia lub znęcanie się nad nim. W przypadku skazania sprawcy za zabicie zwierzęcia lub znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem mógłby być orzekany dożywotni zakaz posiadania zwierząt.

Zakładał ponadto np. obowiązek znakowania psów i utworzenia centralnego rejestru; wprowadzenie definicji psa rasowego oraz kota rasowego w celu wyeliminowania pseudohodowli.

Autorzy regulacji chcieli też uszczelnić system finansowania przez samorządy odławiania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wskazywali, że w polskich schroniskach ginie co czwarty pies, a 80 proc. środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami otrzymują firmy wyłapujące je, nie sprawujące w rzeczywistości żadnej opieki nad nimi.

W projekcie Nowoczesnej, który niedawno trafił do Sejmu, przewidziano wprowadzenie zakazów: trzymania zwierząt domowych na uwięzi, wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz chowu zwierząt w celu pozyskania futer.

- Pies od młodości trzymany na uwięzi ma większe skłonności do agresji, nie ufa ludziom, także właścicielowi. W okresie zimowym łańcuch przymarza do sierści, powodując jej wyrywanie, w okresie letnim obroża prowadzi do odparzeń - obrazowo przekonują w uzasadnieniu regulacji jej autorzy.

Jako alternatywną do uwięzi metodę ograniczenia możliwości poruszania się zwierzęcia po terenie prywatnym przewidziano budowę kojców z zapewnionym zadaszeniem, odpowiednią powierzchnią albo trzymanie zwierzęcia na terenie ogrodzonym.