PRZEGLĄD PRASY: Pomoc pochodzi z pieniędzy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w ramach programu rekultywacji gleb zakwaszonych. Lokalna izba wojewódzka powinna uzgodnić ze swoim wojewódzkim funduszem wdrażanie takiego programu. Warunki przyznawania dotacji ustalane są przez izby rolnicze w zależności od ilości pieniędzy uzyskanych z funduszy i od zapotrzebowania zgłoszonego przez rolników.

Wapnowanie działa już w trzech woj.: wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim. Wkrótce ruszy w woj. kujawsko - pomorskim, oraz w lubuskim. Pilotażowo w dwóch powiatach - słubickim i żagańskim - posiadających gleby o najwyższym zakwaszeniu w tym województwie.

(…)Zarządy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska mają podzielone zdania co do interpretacji tych samych przepisów dotyczących wapnowania. W jednych uważają, że wapnowanie użytków rolnych wpływa tylko na wzrost plonów, nie znajdując w nim aspektów ekologicznych.

Są fundusze, które zapisały dotację do wapnowania w swoich priorytetach, uważając, że podwyższenie odczynu gleby poprawi jakość uprawianych roślin. Wpłynie to w znaczący sposób na zdrowie społeczeństwa, kwalifikując przez to wapnowanie do działań ekologicznych. Podkreślają, że kwaśny odczyn gleby zwiększa pobieranie przez rośliny takich metali ciężkich jak ołów i kadm. (…)

By dostać dotację do wapna, rolnik (w województwie, w którym jest ona prowadzona), musi wystąpić o wykonanie badań przez stację chemiczno-rolniczą. Otrzymaną dokumentację, wraz z zaświadczeniem o numerze gospodarstwa wydanym przez ARiMR oraz wnioskiem, należy złożyć w biurze powiatowym izb rolniczych. Przy rozpatrywaniu wniosków ustawowym wymogiem jest sprawdzenie tzw. limitu de minimis danego gospodarstwa. W wojewódzkich izbach rolniczych, w których udzielane są dotacje, nie zdarzyło się do tej pory, by odrzucono wniosek wskutek przekroczenia de minimis.

Źródło: Tygodnik Rolniczy

Podobał się artykuł? Podziel się!