Ograniczenia w codziennej obserwacji zwierząt, przy zwiększaniu skali produkcji   może mieć negatywne skutki zarówno dla zwierząt, jak i ich wyników produkcyjnych. Jednym z rozwiązań jest precyzyjna hodowla żywego inwentarza (PLF), w której wykorzystywane są zaawansowane technologie do ciągłego monitorowania każdego ze zwierząt przy pomocy czujników, kamer i mikrofonów. Innowacyjna technologia PLF umożliwiająca wykonywanie wysoce zautomatyzowanych procesów, jednak nie jest stosowana na szeroką skalę w gospodarstwach rolnych.

Jak podaje Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS) - finansowany ze środków UE projekt EU-PLF (Bright farm by precision livestock farming) ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału narzędzi PLF dzięki stworzeniu z nich komercyjnych produktów i usług dla hodowców bydła, świń i drobiu.

W tym celu partnerzy projektu tworzą wstępną wersję podręcznika dla rolników, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branży zaawansowanych technologii oraz innych kluczowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem i używaniem narzędzi PLF. Podręcznik ten zawiera wytyczne dotyczące wykorzystania technologii PLF do wsparcia szybkiego i precyzyjnego zarządzania i optymalizacji produkcji zwierzęcej.

Zespół zdefiniował zbiór kluczowych wskaźników dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz środowiska i produktywności. W oparciu o nie zidentyfikowano szereg instrumentów społeczno-ekonomicznych, umożliwiających ocenę wartości tworzonej dzięki korzystaniu z narzędzi PLF w gospodarstwach rolnych.

Opracowano trzy ogólne narzędzia do obliczania skutków ekonomicznych wdrożenia aplikacji PLF w trzech rodzajach gospodarstw. Obecnie gromadzone są dane przy pomocy pierwszego komercyjnego systemu PLF do monitorowania dźwięku i obrazu, który zainstalowano i uruchomiono w 20 gospodarstwach rolnych. Trwa także analiza danych audio i wideo oraz opracowywanie algorytmów do zautomatyzowanego monitorowania.

Siedemnaście zespołów przyszłych przedsiębiorców uczestniczy w szkoleniach przygotowujących ich do konkursu, który pozwoli pozyskać fundusze na zaprojektowanie prototypowego narzędzia PLF opartego na innowacyjnych rozwiązaniach.

Projekt EU-PLF ma wesprzeć budowę prototypu. Efektem będzie powstanie nowych modeli biznesowych oraz produktów PLF, które znajdą zastosowanie na całym świecie.

Podobał się artykuł? Podziel się!