W wyniku prowadzonych od 29 września do 26 października 2015r. kontroli ujawniono 14 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji i pośrednictwa w obrocie środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, od 29 września do 26 października 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 11 kar pieniężnych na łączną sumę 15050 zł, (nałożenie 4 kolejnych jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.

Od 29 września do 26 października 2015 r. łącznie:

nałożono w drodze decyzji administracyjnej 19 kar finansowych na łączną sumę 42750 zł, nałożenie 25 kolejnych jest w toku;

nałożono 27 mandatów na łączną kwotę 8150 zł;

 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku);

 wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;

1 sprawę przekazano właściwemu terenowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;

zgłoszenie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!