Podczas tegorocznej imprezy, przebiegającej pod hasłem „Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i innowacyjna” środki do produkcji rolnej i potrzebne rolnikom urządzenia oferowało 50 firm, maszyny rolnicze kolejnych 36, a pasze i koncentraty 20. Własne ekspozycje wystawiło 66 firm ogrodniczych oraz 57 instytucji działających na rzecz rolnictwa. Ponadto publiczności zaprezentowało się 9 grup producenckich, 9 gospodarstw ekologicznych i 9 wystawców drobnego inwentarza. Dopisali również rękodzielnicy – na wystawie obecnych było ich aż 24. Tradycyjnie rolnicy korzystali z obecności doradców wielu firm, w tym: MRiRW, ARiMR, ANR, ARR, KRUS.

Natomiast podczas XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych nadano tytuły czempiona najlepszym krowom, jałówkom i cieliczkom.  Wzięło w niej udział 53 hodowców bydła.

Na początek - konferencja naukowa

Zanim oficjalnie otwarto wystawę, w  budynku stadionu przy ul. Jana Pawła II 6 odbyła się konferencja „PROW na lata 2014-2020 szansą dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego”. Prelegenci omówili m.in. zagadnienia związane z modernizacją gospodarstw rolnych, restrukturyzacją małych gospodarstw, premiami dla młodych rolników, dopłatami i płatnościami rolnośrodowiskowymi. Dla około 100 uczestników przygotowano materiały informacyjne w postaci broszur.

Następnie oficjalnego otwarcia wystawy dokonali wspólnie Wojciech Kudelski - prezydent Siedlec i Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Wystawców i gości przywitali dyrektorzy MODR Andrzej Kamasa i Agata Sosińska oraz dyrektor Oddziału Siedlce Marek Niewęgłowski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki w krótkim wystąpieniu omówił bieżącą sytuację polskiego rolnictwa oraz przedstawił zamierzenia resortu na najbliższą przyszłość. Po uroczystości odznaczenia 19 osób medalami „Zasłużony dla Rolnictwa” minister zwiedził wystawę, zatrzymując się na dłużej na terenie Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, gdzie rozmawiał z hodowcami na temat bieżącej sytuacji w polskim mleczarstwie.