Po wtorkowym posiedzeniu rządu minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że rolnicy poszkodowani przez suszą, którzy ubezpieczyli się od co najmniej jednego ryzyka pogodowego, dostaną od 400 do 800 zł pomocy na hektar; gospodarstwa nieubezpieczone dostaną pomoc pomniejszoną o 50 proc.

"Zwracamy się do pani premier, by wypowiedziała się pozytywnie o dopłatach dla wszystkich poszkodowanych rolników w wysokości 1000 zł od każdego hektara, który został objęty klęską suszy i prosimy, by system powszechnego obowiązkowego ubezpieczenia od wszelkich klęsk został objęty co najmniej dwukrotną dopłatą z budżetu państwa" - mówił sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej, którą zorganizowano na wyspie pod Mostem Poniatowskiego.

Wskazywał, że system ubezpieczeń od klęsk nie działa w naszym kraju na odpowiednim poziomie, dlatego Zjednoczona Lewica postuluje objęcie go dodatkowymi dopłatami.

Gawkowski mówił również o tym, że zawiódł system szacowania strat związanych z suszą, bo wojewodowie za późno rozpoczęli szacunki. Ponadto - wskazywał - "tylko rolnicy, którzy stracili ponad 30 proc. upraw mogą korzystać z tego archaicznego systemu szacowania strat".

Ewa Sufin-Jacquemart z Zielonych mówiła z kolei o tym, że w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi powinniśmy przyzwyczaić się do upałów i nie mogą one być powodem blackoutów energetycznych. Jak zwróciła uwagę, upały w Polsce dowodzą, że problem energetyki jest nieodłącznie związany z problemem wody.

"Polska jest przedostatnim krajem w UE, jeśli chodzi o zasoby w wodę na mieszkańca. Jednocześnie ma trzykrotnie bardziej wodochłonny przemysł niż reszta Europy. A jednocześnie mamy bardzo niski poziom rozproszenia energetyki, w tym praktycznie nieliczący się udział fotowoltaiki" - mówiła Sufin-Jacquemart.

Wskazywała też, że tylko energia odnawialna jest niezależna od dostaw wody. "Wszystkie wielkie kraje Europy, również Francja, wprowadziła ustawę o transformacji energetycznej i odchodzi powoli od atomu i stawia sobie za cel efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, ale nie źródła scentralizowane (...) tylko energetykę obywatelską" - przekonywała.