Wśród wyróżnionych jest 5 gatunków zbóż odmian ozimych oraz 1 odmiana łubinu i ziemniaka.

Pszenica ozima Hondia – odmiana jakościowa A, o bardzo dobrej plenności i wysokich parametrach jakościowych ziarna. Mrozoodporność oceniona na 4,5 w skali 9-stopniowej i wysokiej zdrowotności, dobrej odporności na wyleganie. Ziarno grube, wyrównanie dobre, z niewielką ilością pośladu. Hodowca: DANKO HR

Pszenica ozima Rokosz – odmiana typu orkisz, o wysokim potencjale plonowania i dobrej wymłacalności ziarna. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Zawartość białka i ilość glutenu bardzo duża. Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Pszenżyto ozime Rotondo – charakteryzuje się bardzo wysoką plennością, wysoką zimotrwałością. Odmiana o bardzo dobrej zdrowotności i krzewistości i tradycyjnej długości słomy. Ma grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Hodowca: DANKO HR.

Żyto ozime Horyzo – odmiana o bardzo dobrej plenności i dobrej zdrowotności. Rośliny o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Odmiana o średniej gęstości ziarna w stanie zsypnym i liczbie opadania. HR Smolice Grupa IHAR.

Żyto ozime Tur – odmiana mieszańcowa o wysokiej i stabilnej plenności, dobrej zdrowotności i krzewistości. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania oraz średniej MTZ, wyrównaniu i gęstości w stanie zsypnym – średnie. Hodowca: DANKO HR.

Pszenica jara Harenda–odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Odmiana o dobrej zdrowotności, rośliny średniej wysokości i o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin –HBP.

Owies jary Harnaś – odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską – duży, bez łuski – dość duży. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość późny. MTZ i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka dość mała, tłuszczu przeciętna. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin-HBP.