Podsekretarz stanu Rafał Romanowski wręczył Janinie Pszczółkowskiej akt powierzenia obowiązków p.o. prezesa KRUS.