Od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r.  trwało przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Dotychczas do Agencji trafiło 987 wniosków o udzielnie nieco ponad 11 mln zł pomocy na posadzenie 1322 ha lasu. Jak zastrzega ARiMR, wniosków może być więcej, gdyż były również wysyłane pocztą.

Teraz trwa ocena punktowa wniosków. ARiMR informuje, że punkty będą przydzielane w zależności od miejsca, w którym rolnik czy inny beneficjent zamierza posadzić las. Najwięcej ich będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych erozją wodną. Punkty przyznawane też będą za posadzenie lasu na terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub obszaru zalesionego, a także na terenach  o nachyleniu powyżej 12 stopni oraz za zalesianie gruntów w województwach, w których lesistość jest niższa od 30 proc. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie. Zostanie ona podana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu internetowego ARiMR nie później niż 15 października 2015 r.

Pomoc będzie wypłacana w trzech różnych formach. O jednorazowe wsparcie na zalesianie (część inwestycyjna) rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r., od 2016 r. można będzie składać wnioski o  wypłacanie  przez 5 lat premii pielęgnacyjnej i wypłacanie przez 12 lat premii zalesieniowej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!